Bæredygtighed | Sustainability

Hos Teknidan arbejder vi hver dag med at mindske vores klima- og miljøaftryk i hele vores forretning. Vi har bla. skiftet over 150 lyskilder til LED, det har medført en besparelse på 19.711,692 kg CO2 om året.

Vi har fokus på affaldssortering for at minimere forbruget og istedet genbruge meget af vores emballage. Vi sortere affaldet i samarbejde med ekstern partner til genbrug.

Firmabiler udskiftes kontinuerligt til enten Hybrid eller El, og vi har opsat laderstander til opladening.

 

Teknidan har et CO2 neutralt website

Vi deltager i et dansk klima-initiativ.
Baggrunden for initiativet er, at internettet og computerbrug er i dag årsag til mere CO2-udledning end luftfarten grundet det store strømforbrug.

Initiativet går ud på, at virksomheder – store som små og fra alle brancher – går sammen om at neutralisere den CO2, deres hjemmesider udleder.

Ordningen administreres af IngenCO2.dk, der holder til i Forskerparken i Århus.

De foretager CO2 neutraliseringerne som bl.a. sker ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter. Revisionshuset Deloitte laver løbende gennemgange af CO2-opgørelser, som viser at der i gennemsnit kompenseres for 200% af medlemmernes CO2 udledninger.

Klimakompasset 2022

Bemærkninger:
Virksomhedens klimakompas for 2021 og 2022 er baseret på dokumenterbare oplysninger i primært Scope 1 og Scope 2 samt få tal i Scope 3.

For god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at ikke alle vore leverandører er klar med deres CO2 aftryk.

Klimapasset for 2023 færdiggøres, når de sidste dokumenterbare tal kan indhentes, hvilket forventes muligt medio juni 2024.

Virksomhedens direktion og bestyrelse bruger blandt andet oplysningerne i klimakompasset for en løbende evaluering af:

  • at mindske virksomhedens ”footprint”
  • at holde fokus på konsekvensen af de stigende energipriser.

I 2022 er disse tiltag gennemført:

  • Alt lys på hovedkontoret/lager i Aabenraa er udskiftet til led.
  • Udlejer i lejede lokaler har udskiftet gammelt oliefyr til fjernvarme. Dette er fuld implementeret primo januar 2023.
  • Alt lys i Esbjerg og Fredericia afdelingerne udskiftes til LED
  • Virksomheden har intensiveret affaldssorteringen.

Effekten af tiltagene i 2021/2022 har bevirket en reduktion i virksomhedens CO2 udledning på ca. 21 ton/år.

 

Oversigt over vores CO2e udledninger
  Ton Co2e 2022 Ton Co2e udenfor scope 2022 Total ton CO2e 2022 Total ton CO2e 2021 Fordeling 2022 i %
Energi & processer 201,21 0,00 201,21 216,94 54,34
Indkøb 0,11 0,00 0,11 0,12 0,03
Transport 172,83 4,44 177,27 182,18 45,63
Total 374,15 4,44 378,59 399,24 100,00
Nøgletalsberegner Ton CO2e 2022
CO2e pr. ansat 10,69
CO2e pr. m2 0,08

 

Tiltag i 2023

  • Virksomheden fortsætter arbejdet med indhentning af Scope 3 oplysninger fra leverandører

  • Solcelle-anlæg (65.60 kWp) er blevet færdig monteret og sat i drift d. 2.5.2023.
    Beregningerne viser en selvforsyningsgrad på 51,2% samt en reduktion i virksomhedens CO2-emissioner på 53.626 kg/år.