Bæredygtighed | Sustainability

Hos Teknidan arbejder vi hver dag med at mindske vores klima- og miljøaftryk i hele vores forretning. Vi har bla. skiftet over 150 lyskilder til LED, det har medført en besparelse på 19.711,692 kg CO2 om året.

Vi har fokus på affaldssortering for at minimere forbruget og istedet genbruge meget af vores emballage. Vi sortere affaldet i samarbejde med ekstern partner til genbrug.

Firmabiler udskiftes kontinuerligt til enten Hybrid eller El, og vi har opsat laderstander til opladening.

 

Teknidan har et CO2 neutralt website

Vi deltager i et dansk klima-initiativ.
Baggrunden for initiativet er, at internettet og computerbrug er i dag årsag til mere CO2-udledning end luftfarten grundet det store strømforbrug.

Initiativet går ud på, at virksomheder – store som små og fra alle brancher – går sammen om at neutralisere den CO2, deres hjemmesider udleder.

Ordningen administreres af IngenCO2.dk, der holder til i Forskerparken i Århus.

De foretager CO2 neutraliseringerne som bl.a. sker ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter. Revisionshuset Deloitte laver løbende gennemgange af CO2-opgørelser, som viser at der i gennemsnit kompenseres for 200% af medlemmernes CO2 udledninger.

Klimakompasset 2021

Bemærkninger:
Virksomhedens klimakompas for 2021 er baseret på dokumenterbare oplysninger i primært Scope 1 og Scope 2

For god ordens skyld, gør vi opmærksom på, at ikke alle vore leverandører er klar med deres CO2 aftryk.

Klimapasset for 2022 færdiggøres, når de sidste dokumenterbare tal kan indhentes, hvilket forventes muligt medio juni 2023.

Virksomhedens direktion og bestyrelse bruger blandt andet oplysningerne i klimakompasset for en løbende evaluering af:

  • at mindske virksomhedens ”footprint”
  • at holde fokus på konsekvensen af de stigende energipriser.

 

Oversigt over vores CO2e udledninger
  Ton Co2e Ton Co2e udenfor scope Total ton CO2e Fordeling i %
Energi & processer 216,94 0,00 216,94 54,34
Indkøb 0,12 0,00 0,12 0,03
Transport 176,18 6,00 182,18 45,63
Total 393,24 6,00 399,24 100,00
Nøgletalsberegner Ton CO2e
CO2e pr. ansat 11,24
CO2e pr. m2 0,08

Tiltag i 2022

  • Virksomheden har i september intensiveret fremskaffelse af CO2 oplysninger i Scope 3.

Tiltag i 2023

  • Virksomheden arbejder videre med anskaffelse af CO2 oplysninger i Scope 3
  • Virksomheden har besluttet at montere et solcelleanlæg (65,60 KWp) på taget af en lagerbygning i Aabenraa.
    Beregningerne viser en selvforsyningsgrad på 51,2 % samt en reduktion i virksomhedens CO2-emissioner på 53.626 kg/år.
  • Anlægget forventes monteret ultimo marts/ primo april 2023.