1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om leverancer fra Teknidan A/S, såfremt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser eller skriftlig aftale mellem parterne.

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre, accept/købers almindelige betingelser.

Betingelserne går endvidere forud for kundens eventuelle forpligtelser overfor og aftaler med 3. mand, der alle er Teknidan A/S uvedkommende og uden retsvirkning for Teknidan A/S.  

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder med det nødvendige sproglige tilpasninger tillige anvendelse ved Teknidan A/S’ udlejning af maskiner, materiel eller værktøj i tillæg til Teknidan A/S’ til enhver tid gældende lejebetingelser.

Teknidan A/S er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Sådanne ændringer med angivelse af varsel/ikrafttrædelsesdato vil være tilgængelige på Teknidan A/S’ hjemmeside.

Ved oprettelse som kunde hos Teknidan A/S accepterer kunden samtidig nærværende salgs- og leveringsbetingelser.