10. RETURNERING AF VARER TIL TEKNIDAN A/S

Teknidan A/S modtager ikke specielt hjemskaffede varer retur.

Returnering af varer i øvrigt og efterfølgende kreditering kan kun ske efterforudgående aftale med Teknidan A/S og inden for en af Teknidan A/S fastsat tidsfrist.

Forinden returnering skal Teknidan A/S kontaktes og kunden skal have modtaget et returnummer.

Varer der ikke er mærket med returnummer vil ikke blive krediteret og sendes retur til kunden for egen regning

Varen skal så vidt muligt returneres i original emballage og plomberinger må ikke være brudt.

Returnering inden for den af Teknidan A/S fastsatte tidsfrist krediteres uden returfradrag.

Returnering efter tidsfristens udløb medfører et fradrag i krediteringen på 20%.