2. TILBUD OG PRISER

Alle priser opgives i danske kroner eksklusiv moms, med mindre andet er aftalt. Tilbud afgivet af Teknidan A/S bortfalder, medmindre skriftlig accept er kommet frem til Teknidan A/S inden 8 dage fra dateringen af tilbuddet eller den i tilbuddet anførte gyldighedsperiode/acceptfrist.

Priser angivet i prislister, annoncer og lign. er alene vejledende. Teknidan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag, prisstigning på råvarer, emballage, arbejdslønninger og transport, samt ved ændring af valutakurser.