8. EJENDOMSFORBEHOLD

Leverancen forbliver Teknidan A/S’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.