9. LOVVALG – VÆRNETING

Tvister i anledning af nærværende aftale, leverancen eller andre forhold, som har sammenhæng hermed skal afgøres efter dansk ret og sag herom skal anlægges ved Retten i Sønderborg, medmindre Teknidan A/S, efter eget valg anviser et andet værneting.